Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Gjennom samarbeid vil vi nå nye mål. Uten samarbeid vil vi stå stille. 

Mulighetshuset tømmersaks

De som ønsker å bidra til at det å bo og jobbe i Sandefjord skal være bra for folk flest, bør finne gode løsninger sammen. Det er et felles mål å løse utfordringene med utenforskap. Under har vi samlet et knippe med samarbeidspartnere. Alle kan ikke bidra inn i Mulighetshuset, men det er mange måter å samarbeide på. Denne listen ønsker vi å utvikle videre etter hvert som flere er med og bidrar til at vi skal nå våre mål.