Globale Sandefjord

Globale Sandefjord

Globale Sandefjord jobber for at innbyggere med landbakgrunn utenfor Norden, og som bor i Sandefjord kommune, blir inkludert i arbeid og samfunnsliv gjennom helhetlige og bærekraftige inkluderingsstrategier.

Det er viktig at Mulighetshuset spiller på lag med Globale Sandefjord for å sikre at alle mennesker får samme mulighet til arbeid og kan bli vurdert for videre utdanning. I Sandefjord bor det 12300 mennesker fra 140 nasjoner, med innvandrerbakgrunn.

Ønsker du å vite mer om Globale Sandefjord, kan du følge denne linken: www.globalesandefjord.no

Mulighetshuset tømmersaks