Veien til Fagbrev

Veien til Fagbrev

To fornøyde deltakere oppdaget at veien til fagbrev var kortere enn de trodde. Ken Larsen og Hans Edvard Hagtvedt har lang erfaring og mye kompetanse i faget logistikk. Men fagbrevet mangler, og det er lenge siden de har vært i et skoleløp. «Allerede på første kartleggingssamtale fikk jeg informasjon om at det kunne være kort vei til fagbrev», forteller Ken Larsen. Videre fikk han informasjon om ulike veier til fagbrev i temagruppe om utdanning med karriereveileder.

Mulighetshuset tømmersaks

Publisert

Begge grep muligheten som bydde seg, og starter på fleksibel fagopplæring i lager og logistikk. De er målrettede, motiverte og optimistiske, og deler gjerne sine gode erfaringer på Mulighetshuset før de starter på Kompetansebyggeren neste uke.

Felleskap og samarbeid med andre mennesker, både gode arbeidsledere og andre deltakere på Mulighetshuset, har vært en positiv og god opplevelse. Ken og Hans Edvard har fått med seg noen kurstilbud underveis, og trekker frem flere av disse som nyttige og relevante. «Det er flott å få jevnlig gjennomgang av ledige stillinger, og det var også veldig fint å få oversikt over aktivitetstilbud gjennom Frisklivssentralen.» Hans Edvard er spesielt takknemlig for kurset i Tankevirus, og bruker det han har lært aktivt i hverdagen videre. Kurs i ulike veier til fagbrev bidro til at de kommer seg raskt ut i opplæring og vet hva de skal gjøre videre for å få fagbrevet.

Et fagbrev er viktig fordi det gir formell kompetanse, mer jobbsikkerhet og høyere lønn. Å få et fagbrev kan også gi både selvtillit og mestringsfølelse. Karriereveileder ved Mulighetshuset opplever at mange som kommer til temagruppene ikke kjenner til de ulike veiene til fagbrev, og flere er nærmere enn de er klar over. Med Fullføringsreformen på trappene, åpnes dører på vid gap for voksne som trenger sitt første eller andre fagbrev. Det er også mange som har arbeidserfaring de kan bruke til å ta fagbrev som praksiskandidat. Å ta utdanning i voksen alder kan bli en overraskende god opplevelse for mange. Det er mye praksisnær opplæring, og god tilrettelegging for voksne.

Fleksibel Fagopplæring er et samarbeid mellom Nav og fylkeskommunen, med individuelt tilpassede utdanningsløp. Målet er å finne raskeste vei til fagbrev.

I april starter årets første fleksible fagopplæringsløp i transport og logistikk, og i august starter overflateteknikk. Senere kommer også muligheten for fleksibel fagopplæring i tømrer- og betongfaget. Det tette samarbeidet mellom Kompetansebyggeren og Mulighetshuset er verdifullt, og bidrar til at deltakerne våre får god og trygg oppfølging i innsøkingsprosessen.

Vi ønsker Ken, Hans Edvard og alle våre deltakere som starter fleksibel fagopplæring denne uken lykke til på veien videre! Takk for engasjement og god innsats på Mulighetshuset.