Kurs i "Barnehagerekrutt"

Kurs i "Barnehagerekrutt"

Fra april til mai hadde vi forberedende kurs i barnehage på Mulighetshuset. 

Ti "rekrutter" gjennomførte tre uker med teori og praksis.

Mulighetshuset tømmersaks

Publisert

Kurset besto av både teori fra barnehageseksjonen, og noen caseoppgaver fra NAV. I tillegg var de utplassert i en kommunal barnehage fire dager pr. uke. 

Temaene rekruttene var gjennom var blant annet: Arbeidslivets spilleregler, kommunikasjons i arbeid med barn, lek, etiske problemstillinger og den vokses rolle i arbeid med barn. 

Etter tre uker fikk sju av kandidatene tilbud om å  bli tilkallingsvikar i barnehagen de hadde vært i praksis i, eller annen kommunal barnehage. 

 

Suksessfaktorene rundt kurset var at dette var et samarbeid med Sandefjord kommune. Pedagogiske personell fra kommunen bidro med temaene samtidig som de hadde en mentor i barnehagene som tok seg av rekruttene. 

 

Folk i jobb