Seim Maskin

Seim Maskin

Øystein Seim og hans firma er vår første MEDSPILLER. Det betyr at  de har sagt seg villig til å samarbeide med Mulighetshuset for å finne gode løsninger for de som som trenger noe hjelp. Øystein har så langt bidratt med foredrag til næringslivet i Sandefjord om utenforskap og samarbeid. Seim Maskin bidrar til å sette Mulighetshuset på kartet i Sandefjord. 

Mulighetshuset tømmersaks

Seim Maskin er et maskinentreprenørfirma med solid erfaring og dyktige fagarbeidere. Hovedarbeidsområdet er alt innen grave- og masseflyttingsarbeider, vei- og ledningsanlegg, legging av utvendige vann- og avløpsledninger, saneringsoppdrag m.m.

Hovedkontoret ligger i Sandefjord, og regner Vestfold som primærmarked. Men Seim Maskin påtar seg også oppdrag utenfor dette området. Firmaet har en moderne og effektiv maskinpark som betjenes av dyktige fagarbeidere med solid erfaring.