Nav

Nav

Mange har et forhold til NAV. I Sandefjord jobbes det iherdig med å bidra til at mennesker får hjelp i vanskelige situasjoner. Det er et stort fokus på arbeid og utdanning, derfor har også det lokale NAV kontoret bidratt med stillingsressurser for at Mulighetshuset kan utføre sitt arbeid.  

 Ønsker du å vite mer om NAV? Sjekk linken: www.nav.no

Mulighetshuset tømmersaks