Enfinity

Enfinity

Mulighetshuset er veldig glad for at leverandøren av vår nettside ønsker å være "Medspiller". Det betyr mye for oss, og har vist seg å være en god match. Vi ser fram til et godt samarbeid videre.

Mulighetshuset tømmersaks

Enfinity er en kompetanseleverandør av løsninger for internett. Deres løsninger for næringslivet bygger på produkter fra markedsledende produsenter.

Enfinitys kompetanse effektiviserer og gjør kundenes IT-investeringer mer lønnsomme. Trygghet og behovsorientering er viktige verdier de legger vekt på. Enfinity skal stå for utvikling og implementering av nettløsninger og konsepter for bedrifter i SMB-segmentet, samt offentlig, fortrinnsvis kommunal, virksomhet.
I Enfinity mener de at virksomhetens ulike styringssystemer vil dra nytte av å knyttes sammen i en felles eBusiness-løsning med et gjennomgående grensesnitt.

Det unike blir å samkjøre de ulike grunndataene for å oppnå: "one point of information"

www.enfinity.no