BK

BK

Mulighetshuset har gleden av å presentere BK som "Medspiller", og tror samarbeidet vil bære frukter når det handler om å teste ut og bidra til å skape kvalifiserte medarbeidere i et marked som trenger denne kompetansen. BK er en av de første i rekken medspillere som etterhvert vil skape et bredt utgangspunkt for målet om flere mennesker i utdanning og arbeid.

Mulighetshuset tømmersaks

BK er et av landets ledende markeds- og mediehus med fokus på «Når kvalitet og synlighet teller». Vi ønsker også å være en ledende aktør innenfor sosialt entreprenørskap, og vi har derfor inngått samarbeidsavtale som «Medspiller» med Mulighetshuset i Sandefjord. Dette gir både de arbeidssøkende og BK muligheten til å finne rett person til rett stilling. Vi oppfordrer næringslivet til å gjøre det samme og å investere i de samme mulighetene!

BK presentasjon - 2021 - YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JU-7kW2r-1Y