Hverdagsmestringskurs - å leve godt i egen bolig

Publisert

Monday 01. January

00:00 - 00:00

Sted:

Mulighetshuset - Labben

For:

Alle

Målgruppa er kandidater som trenger veiledning og informasjon om det å leve i egen bolig.

Temaer er

  • gode vaner, rutiner
  • hverdagsøkonomi
  • skape en god hverdag
  • forsikring og sikkerhet
  • husleieloven
  • om å forholde seg til NAV